THÔNG BÁO TẠM NGHỈ

THÔNG BÁO TẠM NGHỈ

Shop tạm nghỉ từ 5/3/2016

Dự kiến hoạt động lại vào đầu tháng 6 hoặc tháng 7. Thông tin chính thức ngày hoạt động lai shop sẽ thông báo sau cho quí khách!